תנאי סף לקורס


תנאי קבלה:
 

·  ראיון אישי.

·  מוטיבציה גבוהה ליישום מלוא דרישות הקורס

·  תהיה העדפה לנשים אשר בעלות נסיון של לפחות שנתיים תרגול יוגה


הקורס יתקיים בימי רביעי. במשך השנה יהיו 34 מפגשים של ימי רביעי וכן 2 ריטריטים אשר יתקיימו לקראת סיום השנה.
250 שעות סה"כ בכל שנה, כפול שנתיים  = 500 שעות.


מבנה גנרי של מפגש :

פתיחת השראה
תרגול פראנאיאמה ואסאנות
מדיטציה
אנטומיה ולימוד עיוני.
רפלקציה אישית וקבוצתית.

הקורס כולל לימודים מעשיים ועיוניים  ורשימה ביבליוגרפית .

(הרשימה מתעדכנת בהתאמה לצרכים העולים מן הקורס .)


חובות הקורס:

·   השתתפות במינימום 80% מן המפגשים

·   הגשת ארבע מטלות לימודיות

·   הערכות

·   שמירה על כללי האתיקה