לימוד השיטה


את השיטה הטבעית למודעות לפוריות ניתן ללמוד בסדנאות "דרך אישה" בקבוצות קטנות ואינטימיות. 
ניתן ללמוד לחילופין גם באופן פרטני או עם בן הזוג.

את השיטה לומדים ב-3 מפגשים (של כ-4.5 ש'  אחד) בתיאום מראש.  
בין המפגשים ישנו פרק זמן של כשלושה שבועות בכדי שאשה תחווה ותתנסה.

הסדנאות מתקיימות בכל רחבי הארץ בהזמנה ובתיאום.